top of page

BLI MEDLEM I DAG!

Hvis du dirigerer kor, eller studerer musikk,

vil vi gjerne ha deg som medlem.

Det koster 500 kr. i året for ordinære medlemmer.

Er du student eller pensjonist, betaler du halv kontingent, altså kr. 250,-

MEDLEMSFORDELER

INTERNASJONALT NETTVERK

Som medlem i FONOKO kan du få hjelp fra Creo i spørsmål om arbeidstid, honorar/ lønn samt andre rettigheter i tilknytning til ditt arbeid gjennom oss

FONOKO har en avtale med nordiske søsterorganisasjoner som gjør at du kan delta på deres kurs til medlemspris

VISSTE DU AT...

 

...du gjennom medlemskapet ditt i FONOKO også er medlem av flere paraplyorganisasjoner?


Norsk musikkråd

Musikkens studieforbund

Nordisk korforum

Koralliansen

International Federation for Choral Music

...FONOKO har samarbeidsavtale med disse?

Ung i Kor

Creo - forbundet for kunst og kultur

bottom of page