top of page

 

DIRIGENTOPPLÆRING FOR UNGE I EGET KOR

   

Koralliansen, med Ung i Kor, Ung Kirkesang og FONOKO, søker nå nye deltakere til satsingen Dirigentopplæring for unge i eget kor, til høsten 2019. Tiltaket vender seg til barnekor, ungdomskor og studentkor, der noen av sangerne har lyst å prøve seg på dirigering i trygge omgivelser.

 

Programmet gir unge sangere mulighet til å få lære dirigering direkte av sin egen dirigent. I deltakende kor skal dirigenten finne 3-5 interesserte sangere, som under et semester får en innføring i grunnleggende moment i dirigering. Dirigenten skal til sammen legge opp 10 timer undervisning. Det vil være mulig for koret å tilpasse opplegget og for eksempel ha flere deltakere, eller å bruke en ekstern lærer.

 

Alle deltakende dirigenter inviteres til en innledende samling med Anne Karin Sundal-Ask i forbindelse med Det norske Jentekor Sommerakademi i Oslo, 12.-15. august 2019, hvor de får tips til hvordan undervisningen kan legges opp. Her får de gått gjennom materiale som kan brukes i undervisningen, og får i tillegg stemmegafler og pins til alle som er med. Deltakelse på samlingen er ikke obligatorisk, men noe vi sterkt vil oppfordre til. Detaljert timeplan for samlingen kommer senere.

 

Dirigentopplæring for unge i eget kor ble først gjennomført av Ung i Kor høsten 2018 som et pilotprosjekt for å stimulere unge til å prøve seg på kordirigering. Det blir nå gjennomført for tredje gang. Programmet inngår i Koralliansens satsing på kordirigenter i Norge. Det er også en del av satsingsområdet Unge dirigenter i Dirigentløftet, støttet av Sparebankstiftelsen.

 

Økonomi:

Koret får økonomisk støtte på 10.000,- til å gjennomføre tiltaket, samt gratis kursmateriell å bruke til undervisningen. Ung i Kor kan også bistå med rådgiving rundt alt som har med tiltaket å gjøre. Midlene koret får er beregnet til å dekke utgifter for ekstra arbeidstid for dirigenten, og andre ekstrautgifter i forbindelse med gjennomføring av undervisningen.

 

Dirigenter som trenger overnatting i Oslo i forbindelse med Det norske Jentekor Sommerakademi, vil kunne søke om støtte til dette.

 

Påmelding:

Det er et begrenset antall plasser. Frist for påmelding er 19. juni 2019.

 

For spørsmål er det bare å ta kontakt med din organisasjon per e-post; Ung i Kor, Ung kirkesang eller FONOKO.

koralliansen.png
bottom of page