KONTRAKTER OG SKJEMAER

Det er viktig å ha en klar og tydelig avtale mellom kor og dirigent hvor det fremgår hva som er partenes oppgaver og plikter, lønn/honorar og varighet på samarbeidet. Har du ikke en avtale, så har du heller ikke noe å komme med dersom det skulle oppstå en uenighet eller konflikt.

STANDARD ARBEIDSAVTALE

Creo (tidligere MFO) og Norges Korforbund har utarbeidet en standard arbeidsavtale som anbefales brukt ved ansettelse av kordirigenter.

Her finner du standard kontrakt, veiledning, og skjema for stillingsberegning.

Kulturtankens og Creos satser for frilansere er fine å bruke
når det kommer ekstra oppdrag, reiser, seminarer o.l. 

LØNN ELLER HONORAR?

Skal du være ansatt eller næringsdrivende?
Vil koret gjerne at du skal fakturere?

Da er det noen ting som det er viktig å ta med i vurderingen før du inngår samarbeid.

ARBEIDSTAKER VS. NÆRINGSDRIVENDE

Som arbeidstaker har du

 •  rett til sykepenger med 100% dekning
  av inntekstgrunnlaget fra første sykedag
  De første 16 dagene dekker arbeidsgiver.
  De resterende dagene dekker folketrygden.
   

 •  rett til yrkesskadetrygd
   

 •  rett til yrkesskadeforsikring
   

 •  rett til stillingsvern gjennom arbeidsmiljøloven –
  strenge krav til oppsigelse
   

 •  rett til å organisere deg
   

 •  rett til ferie og feriepenger
   

 •  kan du ha krav på lønnsgaranti ved
  f.eks. konkurs eller tvangsavvikling
   

 •  krav på dagpenger

Arbeidsgiver har ansvar for

 •  å sette av feriepenger
   

 •  å trekke skatt
   

 •  å betale arbeidsgiveravgift
   

 •  OTP (offentlig tjenestepensjon)

Som næringsdrivende har du

 •  rett til 65% dekning av inntektsgrunnlaget
  fra 17. sykedag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som næringsdrivende må du selv sørge for å

 •  legge til/sette av feriepenger
   

 •  sette av skatt og betale inn forskuddsskatt
   

 •  ordne med sykepengeforsikring gjennom NAV
   

 •  tegne frivillig yrkesskadeforsikring
   

 •  tegne frivillig innskuddspensjonsordning
   

 •  ta deg betalt for den jobben som oppdragsgiver slipper å gjøre (registreringer, forsikringer, kontorutstyr, tid til å administrere foretaket ditt, regnskapsføring o.l.)

BLI MEDLEM

Hvis du dirigerer kor, eller studerer musikk, vil vi gjerne ha deg som medlem. Det koster kr. 500,- i året for ordinære medlemmer. Er du student eller pensjonist, betaler du halv kontingent, altså kr. 250,-.

Her finner du innmeldingsskjema.

TELEFON OG KONTOR

Inga Sandve, daglig leder

Tlf. +47 474 15 450

Elin Persson, styreleder

Tlf. +47 952 38 605

BESØKSADRESSE:

Møllergata 39, 0179 Oslo

POST

E-post: fonoko@fonoko.no

Postadresse:
FONOKO, 

Møllergata 39,

0179 Oslo.

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Google+ Icon
 • Grey Instagram Icon