top of page

MENTORORDNINGEN

Koralliansen tilbyr årlig en rekke mentorordninger, et populært tiltak i samarbeid med kor- og dirigentorganisasjonene. FONOKO administrerer 3 av de 15 ordningene. Her kan du se tilbudene for sesongen 2020/2021.

Gjennom mentorordningen får du muligheten til å være en av fire dirigenter som blir fulgt opp gjennom ett år. Det blir fagdager og samlinger der du får tips og innspill knyttet til hvordan du jobber med koret. I vårhalvåret 2020 blir et en helgesamling der korene som deltar i ordningen møtes med sine dirigenter og får veiledning. Dato velges slik at det passer for de korene som deltar.
 
Alle Ordningen er godt sponset av Koralliansens kordirigentsatsing. Egenandelen er 5000,- per dirigent som vanligvis betales av koret.
 
Dette er en flott måte å få ny inspirasjon og faglig påfyll!

Les mer om ordningen og send søknad via Koralliansens hjemmeside.

bottom of page