top of page

THREE SPIRITUAL NOCTURNES

Det første stykket, Night Silence (ca. 2 min), bruker en tekst av Fr Harry Wiggett. Melodien ligger hovedsakelig i sopran, akkompagnert av vakre harmoniske progresjoner i de andre stemmene, som alle er todelt. 

 

Halvparten av melodien i det andre stykket, The Sun Has Disappeared (ca. 3 min), ligger hos tenorene. Den tradisjonelle teksten fra Ghana handler om en enkel tro på en høyere enhet. Komponisten bruker elementer fra den afrikanske musikktradisjonen ved å utrykke rytmen med elementer som varierende taktarter og synkoper. Bassene er den eneste stemmegruppen som ikke er todelt. 

 

Siste stykke, An Evening Prayer (ca. 1 min. 40 sek.), bruker en tekst fra Kenya. Som i første stykke, er det skrevet hovedsakelig i blokk-akkorder med alle stemmer, som noen ganger er todelt.

Verket kan bestilles av komponisten selv: peteklat@mweb.co.za

Les mer her.

THREE SPIRITUAL NOCTURNES

Komponist: Peter Klatzow

Anbefalt av Rudolf De Beer

En syklus med tre korte verk for kor til dikt fra An African Prayer Book, satt sammen av erkebiskop Desmond Tutu. Denne syklusen er et av de enklere verkene som passer kor med profesjonelle sangere også, men spennet i korstemmene er slik at alle blandakor, som kan håndtere noen dissonanter, kan synge den.

 

Dette verket blir dessverre sjelden framført, og jeg kjenner bare til én innspilling. Klatzow, en komponist fra Sør-Afrika, har skrevet musikk til disse vakre bønnelignende tekstene, som utfyller diktets enkelhet. Betydningen av teksten er tydelig gjennom hver note i alle harmoniske progresjoner, selv om verket, som ble skrevet i 2000, er basert på vakre harmoniske progresjoner.

THE LAMB

THE LAMB

Komponist: John Tavener

 

Anbefalt av Ida Cecilie Holm

Jeg vil gjerne trekke frem en kjent og kjær favoritt, som jeg stadig kommer tilbake til. John Tavener komponerte denne lille perlen av et stykke i 1982 til sin nevø Simons treårsdag. Teksten er hentet fra William Blakes diktsamling Songs of Innocence som ble utgitt i 1789, og beskriver lammets renhet og uskyld. Både Tavener og Blake var dypt religiøse, og i det nye testamentet er lammet et kjent bilde på Jesus. "The Lamb" er utgitt på Chester Music forlag. 

I versene har melodilinjen noen uventede og lekne vendinger, og Tavener benytter seg her av en enkel, men virkningsfull, komponeringsteknikk med speiling av melodistemmen. Denne teknikken gir en fin utfordring for gehøret med spennende veksling mellom harmoni og dissonans. Versene er delvis unisone og tostemte, og i første vers er det kun damene som synger. I andre vers kommer herrestemmene med, og da i dobling med damestemmene, slik at det stadig er unisont eller tostemt. I refrengene holder komponisten seg til konsonerende tre- og firklanger som gir en fin kontrast til de mer harmonisk utfordrende versene.  

Jeg har brukt stykket i flere av mine kor, og "The Lamb" ender alltid opp med å bli et av sangernes favorittstykker, med sin sarthet og ro. Publikum trekker også ofte begeistret frem dette stykket etter en konsert. "The Lamb, passer fint hele året, både i hovedprogram og som et ekstranummer til ettertanke, og gjerne til jul.  

5 LATINSKE KIRKEKOR

FEM LATINSKE KIRKEKOR

Komponist: Arild Sandvold

 

Anbefalt av Elin Persson

 

Vi er vel mange som en eller annen gang i løpet av studietiden har vært borti Arild Sandvolds «5 latinske kirkekor» komponert og utgitt på Norsk Musikkforlag i 1955. Mitt første møte med disse sangene var på et sommerkurs i 1982, og siden har jeg tatt dem fram med ujevne mellomrom. 

De 5 korte sangene i dette heftet (hver på ca 1,5 – 2 minutter) kan godt fremføres hver for seg.

Hvert stykke har latinsk tekst, delvis basert på bibelvers, og komposisjonene har ulike musikalske element og utfordringer – så som fugerte innsatser, gregoriansk tematikk, dynamiske variasjoner, legato fraser, polyfoniske linjer mm. Alle stykkene er komponert for SATB

Det geniale med disse stykkene er at de er like anvendelig for både små og store kor, og likedan både for kor på alle nivåer. Man trenger ikke profesjonelle stemmer for korsatsene.

Min erfaring er at koristene i et «vanlig blandakor» virkelig liker å synge disse sangene, det er stadig små utfordringer i frasering, dynamikk og formidling. Dessuten er sangene faktisk veldig populære blant publikum, også utenlands. Jeg har ved flere anledninger hatt «5 latinske kirkekor» med på repertoaret ved kirkekonserter i utlandet, og opplever stadig at lokale sangere og dirigenter spør om hvordan man kan få tak i noter til disse korstykkene.

Jeg håper at du som leser dette kanskje kan finne dem frem fra glemselen og ta opp noe på repertoaret. Og dersom du ikke kjenner Sandvolds stykker fra før, så anbefaler jeg en telefon til Korsenteret for å bestille notene.

bottom of page