top of page

DIRIGENTSTIPEND 

Søk Koralliansen om dirigentstipend - søknadsfrist 15. februar.

Det kan søkes om stipend til kurs, seminarer, studieturer og personlig veiledning.

Søknadsskjema og info finner du her.

AKTIVITETSMIDLER FOR KOR 

En viktig støtteordning for kor til å realisere konsertprosjekter på hjemmebane.

Søknadsfrister 15. mars og 15. september. Les mer.

KULTURRÅDET 

Se oversikt over støtteordninger og frister hos Kulturrådet.

FOND FOR UTØVENDE KUNSTNERE

Gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere. 6 frister i året. Les mer.

 

bottom of page